Skip to content

การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ

การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ

การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *