GUARDRAILS

Guardrails used for prevent the accident from the dangerous curves on highway road

การ์ดเรล หรือราวกันอันตราย

ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งเหล็กราวกันอันตราย หรือการ์ดเรลที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 248 – 2531) ซึ่งมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ติดตั้งราวกันอันตราย
ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.
20 October 2020, 10:14
การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ
04 August 2020, 13:08
ราวเหล็กลูกฟูก 1,128 ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ศรีสัชนาลัย-แม่สิน
17 April 2020, 08:52
ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 ดอนมูล-หลักลาย จ.น่าน
13 March 2020, 13:06
ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด
18 February 2020, 14:22
ราวเหล็กลูกฟูก ที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงาน 5,104 เมตร
09 January 2020, 14:02
ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 January 2021, 10:42
ราวกันอันตราย 42 แผ่น และเสาราวกันอันตราย 44 ต้น ที่ จ.ราชบุรี
12 January 2021, 10:16
ราวกั้นทางโค้ง ส่งปลายทางจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย
05 January 2021, 14:01
Guardrail มอก.248-2531 ส่งไปที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
17 December 2020, 13:11
การ์ดเรล 675 แผ่น ส่งไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
26 November 2020, 13:11
ราวเหล็กกั้นถนน ความยาวรวม 432 เมตร ที่แขวงทางหลวงชนบทพะเยา
18 November 2020, 13:37

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606

แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราวเหล็กลูกฟูก หรือการ์ดเรลสอบถามได้ที่