Skip to content

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

เหล็ก แผ่น เคลือบ สังกะสี แผ่น ลอน ส่งไปจังหวัดเชียงราย

เหล็กแผ่นชุบสังกะสี ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กแผ่นชุบสังกะสี ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 2.5 มม ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กแผ่นขึ้นลอนชุบสังกะสี ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กการ์ดเรลชุบสังกะสี ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กแผ่นชุบสังกะสีกันทางโค้ง ส่งไปจังหวัดเชียงราย guard rail ส่งไปจังหวัดเชียงราย guardrail ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเลน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกั้นถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันตก ส่งไปจังหวัดเชียงราย w beam guard rail ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 2.5 มม ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็ก แผ่น เคลือบ สังกะสี แผ่น ลอน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ตะกร้อสำหรับติดตั้งเสาป้ายจราจร แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสี ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย guard rail ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดเชียงราย มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดเชียงราย ผลิต จำหน่าย การ์ดเร ล ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย ส่งไปจังหวัดเชียงราย guard rail ส่งไปจังหวัดเชียงราย ตะกร้อติดตั้งเสาป้ายจราจร ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันตกถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กกั้นถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกั้นถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเลนถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

รถคันที่ 1

 1. เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสีหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 156 แผ่น
 2. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 108 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 108 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 928 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 108 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสง กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 108 อัน
 9. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสา 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 232 แผ่น

รถคันที่ 2

 1. แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสีหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 104 แผ่น
 2. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 12 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 12 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 162 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 162 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1392 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 162 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสง กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 162 อัน
 9. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสา 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 348 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี หรือการ์ดเรล มอก. 248-2531 โดยที่แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสีของเราสามารถติดตั้งงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาเหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสีได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี