Skip to content

ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์-แปลงยาว

w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว

ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว safety crash barriers ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว guardrail ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว guard rail ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว guardrails ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว guard rails ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว ราวกันชน CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร การ์ดเรล CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร ราวกันอันตราย CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร ราวกั้นทางโค้ง CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร guardrail CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร w beam guardrail CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร guardrail กรมทางหลวง CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 788 เมตร ราวกันชน CLASS I TYPE II ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว

รายละเอียด ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์-แปลงยาว

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

งานจ้างเหมาทำการงานราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ – แปลงยาว ระหว่าง กม.12+500 – กม.13+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

  1. ราวกันชน W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 788 เมตร
  2. งานเป้าสะท้อนแสงติดราวกั้นถนน ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE ปริมาณงาน 197 อัน
  3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น เสา แผ่นปลายปิดข้าง น๊อตการ์ดเรล ฯลฯ รวมไปถึงจำหน่ายอุปกรณ์จราจรทุกชนิดอีกด้วย สอบถามราคาราวกันชนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันชน