Skip to content

ราวกันอันตรายหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. ส่งไปที่ จ.ฉะเชิงเทรา

ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไป จ.ฉะเชิงเทรา

ราวกันอันตรายหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. ส่งไปที่ จ.ฉะเชิงเทรา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันกระแทก ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันกระแทก มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกั้นถนน ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันอันตราย ส่งไป จ.ฉะเชิงเทรา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไป จ.ฉะเชิงเทรา การ์ดเรล ส่งไป จ.ฉะเชิงเทรา ราวกันกระแทก ส่งไป จ.ฉะเชิงเทรา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไป จ.ฉะเชิงเทรา ราวกั้นถนน ส่งไป จ.ฉะเชิงเทรา ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกั้นถนน มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา แผ่นปลายราวกั้นถนน มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา แผ่นการ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด ราวกันอันตรายหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. ส่งไปที่ จ.ฉะเชิงเทรา

  1. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร (ตรง) จำนวน 3 แผ่น
  2. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร (ดัดโค้งแบบ A ค่า R=5 เมตร) จำนวน 2 แผ่น
  3. เสาราวกันอันตราย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 7 ต้น
  4. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
  5. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 10 ตัว
  6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 10 ตัว
  7. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 80 ตัว
  • ส่งไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย มาตรฐานมอก. 248-2531 ตามแบบกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และเป็นผู้รับงานโครงการติดตั้งราวกันอันตรายหลายโครงการทั่วประเทศ สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย