Skip to content

Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 สำนักงานบำรุงทางกาฬสินธุ์

ราวกันอันตรายแขวงการทางกาฬสินธุ์

ขุดหลุมเพื่อติดตั้งการ์ดเรลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขุดหลุมเพื่อติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ หลุมสำหรับติดตั้งการ์ดเรล ตั้งเสาการ์ดเรล จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเสาการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลก่อนติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ guardrail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกั้นอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เตรียมติดตั้ง guard rail เตรียมติดตั้ง guard rail จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 เตรียมติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมติดตั้ง guardrail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมติดตั้ง guardrail บนทางหลวงหมายเลข 2190 เตรียมติดตั้ง guardrail จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งการ์ดเรลจังหวัดกาฬสินธุ์ การติดตั้งการ์ดเรลจังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลจังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลแขวงการทางกาฬสินธุ์ ราวกันอันตรายแขวงการทางกาฬสินธุ์ เหล็กราวลูกฟูกแขวงการทางกาฬสินธุ์ guard rail แขวงการทางกาฬสินธุ์ guardrail แขวงการทางกาฬสินธุ์ ลูกฟูกเหล็กราวแขวงการทางกาฬสินธุ์ จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2190 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย แขวงการทางกาฬสินธุ์ จ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail แขวงการทางกาฬสินธุ์ จ้างเหมาทำการติดตั้ง guardrail แขวงการทางกาฬสินธุ์ เทปูนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ guard rail ติดตั้ง guard rail แขวงการทางกาฬสินธุ์ ติดตั้ง guardrail แขวงการทางกาฬสินธุ์ guard rail จังหวัดกาฬสินธุ์ guardrail จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล และเป้าสะท้อนแสง จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกันอันตรายจังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกันทางโค้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกั้นทางโค้งจังหวัดกาฬสินธุ์ guard rail

รายละเอียดงาน Guard Rail จังหวัดกาฬสินธุ์

 • ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานบำรุงทางกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2190 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 (โคกเครือ) ระหว่าง กม.1+065-กม.5+574 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1,050 ม.
 • แผ่น guard rail หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร 262 แผ่น
 • แผ่น guardrail หนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร 1 แผ่น
 • แผ่นปลาย 34 แผ่น
 • แผ่นปะกับเฉียง 10 แผ่น
 • เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร 280 ต้น
 • น๊อต guard rail ยาว ขนาด 16 x 165 มิลลิเมตร 280 ตัว
 • น๊อต guardrail สั้น ขนาด 16 x 30 มิลลิเมตร 2330 ตัว
 • แหวนเหลี่ยม 280 ตัว
 • เป้าติดการ์ดเรล กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง High Intensity สีขาว 2 หน้า 280 ตัว
 • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไฮอินเทนซิตี้สีขาวขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร 280 แผ่น
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail