Skip to content

การ์ดเรล และป้ายเตือนจราจร ส่งไปที่อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

โรงงานผลิตการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

การ์ดเรล ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ป้ายเตือน ต.63 และ ต.66 ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ การ์ดเรล และป้ายเตือน ต.63,ต.66 ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แผ่นการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 134 แผ่น แผ่น guardrail ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 134 แผ่น แผ่นราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 134 แผ่น ราวกันอันตราย ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 134 แผ่น เสาการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 142 ต้น เสา guardrail ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 142 ต้น โรงงานผลิตการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ guardrail ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ราวเหล็กลูกฟูก และป้ายเตือนทางโค้ง ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ราวกันอันตราย ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แผ่นปลายการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ราวกั้นถนน ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ การ์ดเรล และป้ายเตือนทางโค้ง ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ราวเหล็กลูกฟูก และป้ายเตือน ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ป้ายเตือนแนวทาง ต.66 ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ป้ายเตือน ต.66 ส่งไปอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียด การ์ดเรล และป้ายเตือนจราจร ส่งไปที่อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 134 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ยาว 2 เมตร จำนวน 142 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 16 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 7 แผ่น
 5. น็อตการ์ดเรลยาว ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 142 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 142 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้น ขนาด 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,192 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรล กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 2 หน้า จำนวน 142 อัน
 9. สติกเกอร์ HIP สีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 316 แผ่น
 10. ป้ายเตือนจราจร ต.63 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 203 แผ่น
 11. ป้ายเตือนจราจร ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 203 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ TYPE 9 ตามแบบมาตรฐาน ทช.2556
 • ส่งไปที่อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล และอุปกรณ์การ์ดเรล มาตรฐานมอก.248-2531 และยังเป็นผู้ผลิต จำหน่ายป้ายจราจรประเภทต่างๆ เช่น ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับจราจร ป้ายบอกทาง ฯลฯ สอบถามราคาการ์ดเรล และราคาป้ายเตือนจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล ป้ายเตือนจราจร