Skip to content

Guardrail โครงการชลประทานสาย 22L-RMC ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ราวเหล็กลูกฟูก โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร

Guardrail โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร การ์ดเรล โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร ราวเหล็กกั้นถนน โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร ราวเหล็กกันชน โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร ราวกันอันตราย โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร ราวเหล็กกันถนน โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร Guardrail ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การ์ดเรล ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันชน ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันถนน ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ส่งไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา Guardrail ส่งไปยัง ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

รายละเอียด Guardrail โครงการชลประทานสาย 22L-RMC ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

  1. Guardrail หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 114 แผ่น
  2. เสา guardrail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 151 ต้น
  3. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
  4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
  5. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 151 ตัว
  6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 151 ตัว
  7. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,288 ตัว
  • โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย Guardrail หรือราวกันอันตราย ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา Guardrail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guardrail