Skip to content

แผ่นการ์ดเรล จำนวน 400 แผ่น และอุปกรณ์ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ราคาการ์ดเรลโทรศัพท์ : 0-2294-0281-6

รถพ่วงบรรทุกแผ่นการ์ดเรล รถพ่วงบรรทุกแผ่นการ์ดเรลไปประเทศกัมพูชา แผ่นการ์ดเรล การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก อุปกรณ์การ์ดเรล จำหน่ายและติดตั้งการ์ดเรล ราคาการ์ดเรลโทรศัพท์ : 0-2294-0281-6 แผ่นการ์ดเรล ส่งไปประเทศกัมพูชา การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปประเทศกัมพูชา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปประเทศกัมพูชา จำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปประเทศกัมพูชา แผ่นปลายการ์ดเรล ส่งไปเขมร การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปเขมร รถบรรทุกราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปเขมร ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปเขมร จำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปเขมร แผ่นการ์ดเรล cambodia การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก cambodia ราวเหล็กลูกฟูก cambodia จำหน่ายการ์ดเรล cambodia

รายละเอียด แผ่นการ์ดเรล

  • แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 400 แผ่น
  • แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
  • แผ่นปลาย จำนวน 12 แผ่น
  • น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 400 ตัว
  • น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 3,200 ตัว
  • แหวนเหลี่ยม จำนวน 800 ตัว
  • แว่นตานิรภัย TH-306 กรอบเทา เลนส์ดำ จำนวน 50 ชิ้น
  • ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก เราจำหน่ายและติดตั้งการ์ดเรลทั่วทั้งประเทศ รวมไปถึงส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผ่นการ์ดเรล