Skip to content

งานติดตั้ง W-BEAM GUARDRAIL แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง

ราวกันตก แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง

w-beam guardrail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง rails แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง gard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง การ์ดเลนถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง การ์ดเลน แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง การ์ดเรียว แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง มาตรฐานทางหลวง แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guardrail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guard rails แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง เหล็กแผ่น แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราวกันตก แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง แผ่นเหล็ก แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราวเหล็ก แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง rail guard แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guard rail for sale แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง gardrail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง gaurd rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง การ์ดเรล แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง แผ่นลูกฟูก แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง metal guard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราคาการ์ดเรล แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง rail beam แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ขายราวเหล็ก แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง เหล็กแผ่นชุบสังกะสี แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guard railราคา แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guard rail fence แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guardrailคือ แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guard rail installation แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง metal beam guard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง steel guard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง safety guard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราวกั้น แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราวเหล็กกันตก แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง เหล็กกั้นถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง highway guard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราวกั้นถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง gaurd rails แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง gaurdrail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง การ์ดเรล ราคา แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง ราวกันตกถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง แผ่นการ์ดเรล แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง การ์ดเรล ถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง แผ่นการ์ด แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง w beam guard rail แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง guardrail งานจ้างเหมาตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ราวกันตก งานจ้างเหมาตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ w-beam guardrail งานจ้างเหมาตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

รายละเอียด งานติดตั้ง W-BEAM GUARDRAIL แขวงทางหลวงสุโขทัย

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน 31500

  1. งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน หัวฝาย – แม่ทุเลา – ท่าแพ ระหว่าง กม.0+000 – กม.27+575 เป็นช่วงๆ
    • งาน W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM.;CLASS “I”,TYPE “I”) จำนวน 676 เมตร
  2. งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า – อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 2 ระหว่าง กม.2+000 – กม.40+000 เป็นช่วงๆ
    • งาน W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM.;CLASS “I”,TYPE “I”) จำนวน 676 เมตร
  3. งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย – ท่าฉนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+100 – กม.25+025 เป็นช่วงๆ
    • งาน W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM.;CLASS “I”,TYPE “I”) จำนวน 676 เมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ผลิต W-BEAM GUARDRAIL  มาตรฐานมอก.248-2531  สอบถามราคา w-beam guardrail เพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ W-BEAM GUARDRAIL

Comments are closed.