Skip to content

ราวกันอันตราย และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง

guardrail และป้าย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง

ป้ายจราจร แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ป้ายจราจร แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ป้ายจราจร แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ป้ายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ป้ายจุดกลับรถ แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ป้ายบังคับ แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกันอันตราย และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง การ์ดเรลราคา และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง guardrail และป้าย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง highway guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ป้ายจุดกลับรถ แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง เหล็กกั้นถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ราวกั้นถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง การ์ดเลนถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง

รายละเอียด ราวกันอันตราย และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง
ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม.305+000 – กม.317+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 968 เมตร รายละเอียดดังนี้

  1. ราวเหล็กลูกฟูก W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 ปริมาณงาน 968 เมตร
  2. STEEL POST (เสาเสริมสำหรับราวกั้นถนน) ปริมาณงาน 228 ต้น
  3. REFLECTING TARGET TYPE II FOR การ์ดเรล (สี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 0.10 x 0.015 เมตร ชนิดหน้าเดียว) ติดแผ่นสะท้อนแสง VERY HIGH INTENSITY GRADE ปริมาณงาน 242 ชิ้น

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บริเวณจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอควบคุม 0603 ตออนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม. 294+000 – กม.335+813 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ, ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง-บางสะพาน ระหว่าง กม.335+813 – กม. 364+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 231.34 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้

  1. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มิลลิเมตร มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแสงแบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 Super High Intensity Grade หรือ แบบที่ 9 Very High Intensity Grade ปริมาณงาน 96 ตารางเมตร
  2. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแสงแบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 Super High Intensity Grade หรือ แบบที่ 9 Very High Intensity Grade ปริมาณงาน 93 ตารางเมตร
  3. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ ระดับการสะท้อนแสงแบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 Super High Intensity Grade หรือ แบบที่ 9 Very High Intensity Grade ปริมาณงาน 42.34 ตารางเมตร
  4. GALVANIZED STEEL SIGN POST 4″ x 4″ x 2.3 มม. ปริมาณงาน 450 เมตร
  5. GALVANIZED STEEL SIGN POST 3″ x 3″ x 1.6 มม. ปริมาณงาน 800 เมตร

งานจ้างเหมาทำการผลิต และติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม. 276+813 – กม.335+813 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ตอนควบคุม 0604 ตอน ห้วยยาง – บางสะพาน ระหว่าง กม.335+813 – กม.384+313 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ, ตอนควบคุม 0605 ตอนบางสะพาน – น้ำรอด ระหว่าง กม.384+313 – กม.414+813 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 วังโบสถ์ – ปราณบุรี ระหว่าง กม.23+482 – กม.47+468 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 233.55 ตารางเมตร โดยทำการดังนี้

  1. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแสง แบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE ปริมาณงาน 233.55 ตารางเมตร
  2. GALVANIZED STEEL SIGN POST 3″ x 3″ x 1.6 มม. ปริมาณงาน 1,816.50 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล หรือราวกันอันตรายมาตรฐานมอก.248-2531 นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรทุกประเภท เช่น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ฯลฯ สอบถามราคาราวกันอันตราย และราคาป้ายจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย และป้ายจราจร