สัญญาณไฟกระพริบ และราวกันอันตราย ส่งไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไฟ solar-cell และการ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไฟ solar-cell ส่งไป จำนวน 16 ชุด ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาไฟ solar-cell ส่งไป จำนวน 16 ต้น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาการ์ดเรล 1.5 เมตร จำนวน 135 ต้น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล และไฟ solar-cell ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาการ์ดเรล จำนวน 135 ต้น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเรลหนา จำนวน 127 แผ่น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไฟ solar-cell 5 วัตต์ จำนวน 16 ชุด ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Guard rail มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวกันตกเหล็ก มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาการ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 135 ต้น ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไฟ solar-cell และการ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัญญาณไฟจราจร และการ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาสัญญาณไฟจราจร และการ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาไฟ solar-cell และอุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาสัญญาณไฟจราจร ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาสัญญาณไฟจราจร และ guard rail ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาสัญญาณไฟจราจร และราวกันตกเหล็ก ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล และอุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดสัญญาณไฟกระพริบ และราวกันอันตราย ส่งไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง 5 วัตต์ ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 8 ชุด
 2. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีแดง 5 วัตต์ ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 8 ชุด
 3. เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว x 3 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 16 ต้น
 4. ตะกร้อเหล็ก ฐานเสาไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ชุด
 5. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 1.32 เมตร จำนวน 127 แผ่น
 6. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 1.5 เมตร จำนวน 135 ต้น
 7. แผ่นปลายชุบ จำนวน 16 แผ่น
 8. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 16 แผ่น
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8″x1-1/2″ (16×165 มิลลิเมตร) จำนวน 135 ตัว
 10. แหวนเหลี่ยม จำนวน 135 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″x1-1/4″ (16×30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,208 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตราย แบบกลม 70 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 135 อัน
 • ส่งไปที่บ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล หรือราวกันอันตรายมาตรฐาน มอก.248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และยังจำหน่ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย สอบถามราคาราวกันอันตราย และราคาสัญญาณไฟกระพริบได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย สัญญาณไฟกระพริบ