Skip to content

ราวกั้นถนน และเสาราวกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ราวกั้นถนน ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา การ์ดเรล ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา guardrail ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา ราวกันอันตราย ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา เสาการ์ดเรล ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา ราวกั้นทางโค้ง ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา ราวกันขอบทาง ส่งไปที่ อ.จุน จ.พะเยา ราวกั้นถนน ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเรล ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เหล็กรางซี Block Out Lip การ์ดเรลกรมทางหลวง ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา guardrail ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

รายละเอียดราวกั้นถนน และเสาราวกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 1. แผ่นราวกั้นถนนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 63 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 3. เสาราวกั้นถนน ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 48 ต้น
 4. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 17 ต้น
 5. แหวนล็อคตัวยู Steel plate 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 34 ต้น
 6. เหล็กรางซี Block out lip 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 34 ตัว
 7. น็อตราวกั้นถนนยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มม.) จำนวน 82 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 82 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว (16 x 30 มม.) จำนวน 520 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 17 ตัว
 • ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวกั้นถนน หรือการ์ดเรล ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท นอกจากนี้ยังเป็นผู้ติดตั้งการ์ดเรลในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย สอบถามราคาราวกั้นถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกั้นถนน