Skip to content

ราวเหล็กลูกฟูก และเสาราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา

การ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

การ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา guard rail ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเลน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันชน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันถนน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เหล็กราวลูกฟูก ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา การ์ดเรล ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา guard rail ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูก และเสาราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา

  1. ราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 123 แผ่น
  2. แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
  3. เสาราวเหล็กลูกฟูก ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 130 ต้น
  4. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 130 ตัว
  5. น็อตราวเหล็กลูกฟูกยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 260 ตัว
  6. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,040 ตัว
  7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 260 ตัว
  8. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 260 ตัว
  9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 130 ตัว
  • ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวเหล็กลูกฟูก หรือการ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวง แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605, DWG.NO.RS-606 โดยจำหน่ายสินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งทั่วประเทศ และต่างประเทศ สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูก