Skip to content

ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ส่งไปที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ราวเหล็กกันถนน ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหล็กราวลูกฟูก ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวเหล็กกันถนน ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวกันอันตราย ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวเหล็กกันชน ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช guard rail ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สัญญาณไฟจราจร แบบโซลาร์เซลล์ ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบมาตรฐานการ์ดเรล ทางหลวงชนบท ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช guardrail ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ์ดเรล มอก. 248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช guard rail มอก. 248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบมาตรฐานการ์ดเรล ทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช guardrail มอก. 248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ส่งไปที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 1. ราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 57 แผ่น
 2. เสาราวเหล็กลูกฟูก ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 61 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 5. น็อตราวเหล็กลูกฟูกยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 61 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 61 ตัว
 7. น็อตราวเหล็กลูกฟูกสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 552 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 61 อัน
 9. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 138 แผ่น
  • ความยาวรวม 228 เมตร จำนวน 4 ช่วง
 10. ไฟสัญญาณจราจร โซลาร์เซลล์ สีเหลือง 300 มิลลิเมตร 5 วัตต์ ยูแคล้มป์ จำนวน 1 ชุด
 11. ไฟสัญญาณจราจร โซลาร์เซลล์ สีแดง 300 มิลลิเมตร 5 วัตต์ ยูแคล้มป์ จำนวน 4 ชุด
 • ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตราวเหล็กลูกฟูก หรือการ์ดเรล (Guardrail) ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูก