Skip to content

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จังหวัดลำปาง

ราวกันอันตราย เหล็กรางซี Block out lip สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย w-beam สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1265 การ์ดเรล สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1266 ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง แผ่นปลายราวกันอันตราย และแผ่นปะกับเฉียง จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย เหล็กรางซี Block out lip แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย w-beam แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย w-beam ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ราวกันอันตราย แบบใหม่ ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง การขุดหลุมเสา ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ราวกันอันตราย w-beam แบบใหม่ ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ราวกันอันตราย แบบใหม่ DWG.NO.RS-603 ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จ.ลำปาง การ์ดเรล ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จ.ลำปาง ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก การติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-604 บริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตัวใหม่ DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จ.ลำปาง ราวกันอันตราย ตัวใหม่ ตามแบบกรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1268 ติดตั้งราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง

รายละเอียด ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

ผู้ว่าจ้าง: แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง
ที่อยู่: ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

งานติดตั้งราวกันอันตราย ตัวใหม่ โดยแยกเป็นสัญญาตามงานดังนี้

สัญญาที่ 1: งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร ตอน 2 ระหว่าง กม.22+300 – กม.24+042 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 692 เมตร

 1. ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 150 แผ่น
  • เจาะรูทุกเมตรทุกแผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 23 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 639 ต้น
  • รวมเสาเสริมแล้ว 463 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 6. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 639 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1,278 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,280 ตัว
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,280 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 640 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,460 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตรายกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 180 อัน
  • ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 360 แผ่น

สัญญาที่ 2: งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ระหว่าง กม.7+400 – กม.8+176 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 676 เมตร

 1. ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 154 แผ่น
  • เจาะรูทุกเมตรทุกแผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 15 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 644 ต้น
  • รวมเสาเสริมแล้ว 471 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 6. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 644 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1,288 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,290 ตัว
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,290 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 645 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,450 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตรายกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 175 อัน
  • ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 350 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวกันอันตราย หรือการ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 เราเป็นผู้ติดตั้งราวกันอันตรายทั่วประเทศ โดยติดตั้งให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย