Skip to content

Safety Guard Device ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน-บางบ่อ

งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+200 ปริมาณงาน 1,168 เมตร

Safety Guard Device ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ highway safety traffic guard rails ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ guard rail กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ จำหน่าย guard rail ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ จำหน่ายการ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ guardrail ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ การ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ราวกั้นทางโค้ง ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ guard rail ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ w beam guardrail ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ w beam guard rail ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ guardrails ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ guard rails ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ w-beam guardrails ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ w-beam guard rails ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ราวเหล็กลูกฟูก ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ราวกันชน ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ guardrail กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ W-Beam Guardrail ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ Safety Guard Device ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+200 ปริมาณงาน 1,168 เมตร Safety Guard Device ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+200 งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+200 ปริมาณงาน 1,168 เมตร

รายละเอียด Safety Guard Device ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน-บางบ่อ

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

งาน Safety Guard Device (ราวกันอันตราย) ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน – บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+000 – กม.7+200 ปริมาณงาน 1,168 เมตร มีรายละเอียดดังนี้

  • งาน W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II (DWG.NoRS – 301) ปริมาณงาน 1,168 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต Safety Guard Device หรือราวกันอันตรายมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา Safety Guard Device ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Safety Guard Device