Skip to content

ตีเส้น และติดตั้งการ์ดเรล ที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบ แผ่นราวเหล็กลูกฟูกดัดโค้งไม่มีจีบ แผ่นลูกฟูกเหล็กราวดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก ราวกันอันตรายดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก ราวกันทางโค้งดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก การ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบ การ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบ การ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ การ์ดเรลดัดโค้งไม่เป็นหยักขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ การ์ดเรลดัดโค้งไม่เป็นหยักขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ การ์ดเรลดัดโค้งไม่เป็นหยักขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีรอยหยักที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีรอยหยักที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีรอยหยักที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นถนนที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นลูกศรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นลูกศรที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นที่โตโยต้าเกตเวย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรล และตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งลูกฟูกเหล็กราวที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นถนนที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นถนนที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันอันตรายที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกั้นอันตรายที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นจราจรคำว่า "หยุด" ที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจร และป้ายจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ราวกั้นทางโค้งที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันทางโค้งที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นโตโยต้าเกตุเวย์ Road marking at Toyota Gateway Thermoplastic road marking at Toyota Gateway Thermoplastic road line at Toyota Gateway Thermoplastic road line marking at Toyota Gateway Road line marking at Toyota Gateway Line marking at Toyota Gateway

รายละเอียดงาน ตีเส้น และติดตั้งการ์ดเรล ที่โตโยต้าเกตเวย์

 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท นันทวัน จำกัด
 • ตีเส้นจราจรขนาดความกว้าง 100 มิลลิเมตรปริมาณ 5,833 เมตร
 • ตีเส้นตัวอักษร “หยุด” ปริมาณ 19 จุด
 • ตีเส้นถนนลูกศรตรงปริมาณ 108 จุด
 • ตีเส้นลูกศรเลี้ยวซ้ายปริมาณ 12 จุด
 • ตีเส้นลูกศรเลี้ยวขวาปริมาณ 24 จุด
 • ตีเส้นลูกศรตรง และเลี้ยวซ้ายปริมาณ 6 จุด
 • ตีเส้นลูกศรตรง และเลี้ยวขวาปริมาณ 15 จุด
 • ตีเส้นลูกศรเลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้ายปริมาณ 6 จุด
 • ตีเส้นลูกศรตรง เลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้ายปริมาณ 5 จุด
 • ตีเส้นทางม้าลายปริมาณ 100 ตารางเมตร
 • การ์ดเรลหนา 2.3 มิลลิเมตร ปริมาณทั้งหมด 277 เมตร
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร การ์ดเรล